Strict Standards: Non-static method DB::connect() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 28

Strict Standards: Non-static method DB::parseDSN() should not be called statically in /PEAR/DB.php on line 520

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /PEAR/DB.php on line 551

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /PEAR/DB.php on line 557

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 29

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method HTML_QuickForm::registerRule() should not be called statically in /__handel_admin/lib/SoftRequired.php on line 66

Strict Standards: Non-static method HTML_QuickForm_RuleRegistry::singleton() should not be called statically in /PEAR/HTML/QuickForm.php on line 354

Strict Standards: Declaration of HTML_QuickForm_hidden::accept() should be compatible with HTML_QuickForm_element::accept(&$renderer, $required = false, $error = NULL) in /PEAR/HTML/QuickForm/hidden.php on line 34

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /__handel2/config/db.php:28) in /www2.hurtidetal.pl/index.php on line 231
Spółka Janusza Palikota złożyła do sądu propozycje układowe

Wiadomości

Spółka Janusza Palikota złożyła do sądu propozycje układowe

Środa, 27 września 2023
Zarząd Manufaktury Piwa Wódki i Wina złożył dzisiaj do Sądu program w ramach postępowania układowego. Intencją planu jest spłata 100% wierzytelności w różnych formach. Wierzyciele zostali podzieleni na 5 grup. Pierwsza grupa obejmująca instytucje państwowe jak ZUS czy US oraz druga grupa obejmująca małych wierzycieli do 25 900 zł będą spłacone w 100% gotówką. Grupa 3 i 4, obejmujące większych wierzycieli zostaną spłacone również w 100% w formule, gdzie 30% oddane zostaje gotówką, 70% konwertowane jest na kapitał, a następnie poprzez sprzedaż akcji lub spółki będzie zapłacone gotówką. W przypadku inwestorów powiązanych ze Spółką, w tym Janusza Palikota, nastąpi zamiana całości wierzytelności na kapitał Spółki. Po akceptacji zaproponowanego planu przez Wierzycieli, Sąd zatwierdzi jego realizację. Ewentualne odrzucenie planu w głosowaniu Wierzycieli oznaczać będzie konieczność uruchomienia procedury upadłościowej, skutkującej utratą dużej wartości posiadanych przez Spółkę aktywów.
Jesteśmy w momencie, który określi przyszłość Manufaktury Piwa Wódki i Wina. Plan układu został złożony do Sądu nadzorującego proces. Po jego akceptacji w głosowaniu Wierzycieli zostanie zatwierdzony przez Sad. Wierzę, że uda się uzyskać poparcie dla propozycji przygotowanej przez Zarząd wraz z grupą Inwestorów pod kierownictwem Marka Maślanki, któremu osobiście dziękuję za pomoc i wsparcie udzielone w najtrudniejszym momencie dla Spółki. Dzięki zaangażowaniu ze strony spółki Kraftowe Alkohole zachowaliśmy zdolność do prowadzenia działalności biznesowej oraz uzyskaliśmy czas na opracowanie planu restrukturyzacyjnego, będącego podstawą postępowania układowego. Dokończyliśmy też kluczowe dla realizacji planu na lata 2024-2028 inwestycje w linię do rozlewu wódki oraz maszynę do dealkoholizacji  – powiedział Janusz Palikot, prezes Zarządu MPWiW.

Realizacja planu zakłada zwrot 100% należności w okresie do 5 lat dla wszystkich małych Wierzycieli (z wierzytelnościami do 25 900 zł), spłacanych przelewami gotówkowymi. Instytucje państwowe (Urząd Skarbowy, ZUS, gmina) otrzymają także 100% należnych pieniędzy, powiększonych o odsetki. Grupa Wierzycieli mających wierzytelności nieprzekraczające kwoty 500 000 zł oraz tych przekraczających tę wartość otrzymają zwrot 30% wierzytelności w gotówce. Pozostała część zostanie zamieniona na kapitał Spółki. Spłata całości wierzytelności wobec tych Wierzycieli nastąpi w przypadku sprzedaży Spółki lub akcji nowemu właścicielowi czy odkupu przez obecnych. W stosunku do Wierzycieli powiązanych z MPWiW, w tym Janusza Palikota, została zaproponowana zamiana całości wierzytelności na kapitał. Plan zakłada możliwość sprzedaży całej działalności pod warunkiem dokonania spłat w ramach określonych w dokumencie złożonym do Sądu. Nadzorca układu w najbliższym czasie zamieści test inwestora pokazujący różnicę między zaproponowanym postępowaniem układowym a postępowaniem upadłościowym. Szczegóły planu są dostępne w ramach systemu KRZ, a także na stronie www.browar-tenczynek.pl/pzu

Alternatywą dla proponowanej restrukturyzacji jest upadłość, oznaczająca wyprzedaż aktywów należących do Manufaktury Piwa Wódki i Wina za kawałek ich rzeczywistej wartości, co nie pozwoli zapewnić zwrotu zainwestowanych pieniędzy wszystkim Inwestorom i Wierzycielom. To właśnie wniosek o upadłość złożony przez jednego z dużych udziałowców MPWiW legł u podstaw uruchomienia postępowania układowego przez Zarząd, w celu ochrony wartości aktywów. Dzięki układowi istnieje realna szansa na spłatę zobowiązań wobec Wierzycieli i utrzymanie Spółki na rynku.

W ramach działań przygotowawczych do postępowania układowego MPWiW zredukowała swoje koszty z kwoty ok. 5 mln zł miesięcznie do 1,8 mln zł, bez utraty zdolności do działania. Przy planowanej na 4. kwartał tego roku sprzedaży na poziomie ok. 5 mln zł miesięcznie koszty są obsługiwane bez problemów i bez narastania długów. Jest to zasadnicza zmiana wobec sytuacji z ostatnich kilkunastu miesięcy i to zmiana wyraźnie na korzyść. Jednocześnie, we współpracy ze spółką Kraftowe Alkohole Marka Maślanki trwa proces wdrażania nowych produktów dedykowanych kolejnym sieciom dystrybucyjnym, co zwiększa sprzedaż, a tym samy dochód. Dobiega końca proces inwestycyjny polegający na uruchomieniu w Tenczynku linii do rozlewu wódki i maszyny do dealkoholizacji, co umożliwi wprowadzenie następnych produktów.Źródło: MPWiW
Fot: mat. prasowe

tagi: Manufaktura Piwa Wódki i Wina , sąd , propozycje układowe , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,


Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51