Strict Standards: Non-static method DB::connect() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 28

Strict Standards: Non-static method DB::parseDSN() should not be called statically in /PEAR/DB.php on line 520

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /PEAR/DB.php on line 551

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /PEAR/DB.php on line 557

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 29

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method HTML_QuickForm::registerRule() should not be called statically in /__handel_admin/lib/SoftRequired.php on line 66

Strict Standards: Non-static method HTML_QuickForm_RuleRegistry::singleton() should not be called statically in /PEAR/HTML/QuickForm.php on line 354

Strict Standards: Declaration of HTML_QuickForm_hidden::accept() should be compatible with HTML_QuickForm_element::accept(&$renderer, $required = false, $error = NULL) in /PEAR/HTML/QuickForm/hidden.php on line 34

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /__handel2/config/db.php:28) in /www2.hurtidetal.pl/index.php on line 231
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2020 r.

Gospodarka

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2020 r.

Piątek, 29 maja 2020
Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2020 r. był realnie wyższy o 2,0% rok do roku, wobec 4,8% w analogicznym kwartale 2019 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) - czytamy na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
Jak wynika z danych GUS, w I kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 0,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,7%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 2,0% w porównaniu z I kwartałem ub. roku, co oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,1 p. proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem opublikowanym w dniu 15 maja 2020 r.

Prezentowany wstępny szacunek PKB za I kwartał 2020 r. uwzględnia pierwsze efekty wystąpienia COVID-19 i wprowadzenie rządowych środków celem przeciwdziałania skutkom epidemii. Metody i źródła danych wykorzystane do szacunku PKB nie uległy zmianie. W zakresie źródeł danych zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie ich kompletności i porównywalności.

W I kwartale 2020 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 1,7%. Był on wyższy od popytu notowanego w IV kwartale 2019 r. (wzrost o 1,3%). Wpłynął na to wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 0,7% (wobec spadku w IV kwartale 2019 r. o -3,6%). Spożycie ogółem wzrosło o 1,8% i było niższe od notowanego w IV kwartale 2019 r. (wzrost o 3,2%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 1,2% i było niższe niż w IV kwartale 2019 r. (wzrost o 3,3%). Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe było niższe niż w IV kwartale 2019 r. i wyniosło 0,9% (wobec 6,1%).

W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +1,6 p. proc. (wobec +1,2 p. proc. w IV kwartale 2019 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +1,5 p. proc. (wobec +2,2 p. proc. w IV kwartale 2019 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +0,7 p. proc. oraz spożycia publicznego +0,8 p. proc. (w IV kwartale 2019 r. odpowiednio: +1,6 p. proc. i +0,6 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +0,1 p. proc. (w IV kwartale 2019 r. było to +1,5 p. proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ neutralny (w IV kw. 2019 r. wyniósł -2,5 p. proc.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +0,1 p. proc. (wobec -1,0 p. proc. w IV kwartale 2019 r.). W I kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy +0,4 p. proc. (wobec +2,0 p. proc. w IV kw. 2019 r.).

Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni = 100, ceny stałe przy roku odniesienia 2010).

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w I kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo zmniejszył się realnie o 0,4%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2020 r. zmniejszyła się realnie o 0,8%.

W przemyśle wartość dodana brutto w I kwartale 2020 r. zmniejszyła się realnie o 0,4%.

Wartość dodana brutto w budownictwie w I kwartale 2020 r. wzrosła realnie o 2,3%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach zmniejszyła się realnie o 2,3%, w transporcie wzrosła o 0,2%, a w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wartość dodana brutto wzrosła o 0,4%.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2020 r. wzrosła o 0,7%.

Popyt krajowy w I kwartale 2020 r. wzrósł realnie o 0,5%.

Spożycie ogółem w I kwartale 2020 r. zmniejszyło się realnie o 1,3%, spadek spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 2,2%.

Akumulacja w I kwartale 2020 r. wzrosła realnie o 1,4%.

Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2020 r. zmniejszyły się realnie o 0,7%.

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego)

Według wstępnego szacunku PKB w I kwartale 2020 r. był realnie wyższy o 2,0% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., była wyższa o 2,0%.

Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 1,1%, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., natomiast w budownictwie wzrosła odpowiednio o 4,9%.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 0,4%, a w transporcie i gospodarce magazynowej  wzrosła o 1,8%, w porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 r.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była wyższa o 6,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w I kwartale 2020 r. wzrosła w skali roku o 3,9%.

Popyt krajowy w I kwartale 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., był wyższy o 1,7%.

Spożycie ogółem w I kwartale 2020 r. było wyższe niż przed rokiem o 1,8%, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 1,2%, a wzrost spożycia publicznego wyniósł 4,3%.

Akumulacja brutto w I kwartale 2020 r. wzrosła o 0,7%, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 0,9%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 13,0% wobec 13,3% przed rokiem.

Szczegółowe dane liczbowe dla szeregów czasowych PKB i jego zmiennych w cenach bieżących oraz wskaźniki dynamiki realnej (przy podstawie analogiczny okres roku poprzedniego = 100, w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zawierają tablice 3 i 4. Tablica 5 zawiera wskaźniki skali wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB.

Procedura wyrównań sezonowych może powodować zmiany dynamiki PKB i składowych PKB w okresach historycznych jako skutek przeliczenia szeregów czasowych, po dodaniu kolejnych obserwacji kwartalnych lub rewizji danych opublikowanych.
Źródło: GUStagi: GUS, produkt krajowy brutto, gospodarka, przemysł, ekonomia ,


Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51