Strict Standards: Non-static method DB::connect() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 28

Strict Standards: Non-static method DB::parseDSN() should not be called statically in /PEAR/DB.php on line 520

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /PEAR/DB.php on line 551

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /PEAR/DB.php on line 557

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 29

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method HTML_QuickForm::registerRule() should not be called statically in /__handel_admin/lib/SoftRequired.php on line 66

Strict Standards: Non-static method HTML_QuickForm_RuleRegistry::singleton() should not be called statically in /PEAR/HTML/QuickForm.php on line 354

Strict Standards: Declaration of HTML_QuickForm_hidden::accept() should be compatible with HTML_QuickForm_element::accept(&$renderer, $required = false, $error = NULL) in /PEAR/HTML/QuickForm/hidden.php on line 34

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /__handel2/config/db.php:28) in /www2.hurtidetal.pl/index.php on line 231
GUS: badania wpływu pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą

Wiadomości

GUS: badania wpływu pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą

Poniedziałek, 01 marca 2021
Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę wskazują generalnie na poprawę sytuacji – wynika z lutowej edycji dodatkowego badania GUS. Wzrost optymizmu zauważalny jest szczególnie w odniesieniu do sektorów, które objęte są mniejszymi obostrzeniami spowodowanymi pandemią.
W ocenie Głównego Urzędu Statystycznego na podkreślenie zasługuje kilka procesów zdiagnozowanych dodatkowym badaniem:
  • Dominuje spadek, w porównaniu z ubiegłym miesiącem, udziału ankietowanych podmiotów wskazujących na poważne lub zagrażające stabilności firmy negatywne skutki pandemii. Sytuacja ta była najbardziej widoczna w przypadku jednostek przetwórstwa przemysłowego zajmujących się produkcją metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (spadek wskazań o 13,1 p.proc.), jednostek usługowych o liczbie pracujących od 10 do 49 osób (spadek wskazań o 12,2 p.proc.) oraz jednostek handlu detalicznego o liczbie pracujących 250 i więcej osób (spadek wskazań o 11,0 p.proc.), a także z branży tekstylia, odzież, obuwie (spadek o 22,8 p.proc.). Oznaki pogorszenia sytuacji zauważalne są wśród największych jednostek usługowych, gdzie wzrasta udział ankietowanych podmiotów wskazujących na poważne lub zagrażające stabilności firmy negatywne skutki pandemii (o 4,8 p.proc.), a także w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (wzrost o 5,2 p.proc.).
  • Oceny możliwości przetrwania w przypadku utrzymywania się aktualnych ograniczeń są zróżnicowane. Wyraźny spadek, w porównaniu z poprzednim miesiącem, odsetka ankietowanych wskazujących na możliwość przetrwania do 3 miesięcy widoczny jest w przypadku jednostek handlu detalicznego o liczbie pracujących do 9 osób (spadek o 5,0 p.proc.) oraz z branży tekstylia, odzież, obuwie (spadek o 17,8 p.proc.). W tym ostatnim przypadku wystąpił wyraźny wzrost odsetka podmiotów deklarujących przetrwanie powyżej 6 miesięcy (wzrost o 24,8 p.proc.).
  • Obserwowany jest generalny niewielki spadek odsetka pracowników wykonujących pracę zdalną i zbliżone formy pracy. Największy spadek, w stosunku do ubiegłego miesiąca, nastąpił w przypadku największych firm budowlanych (o 12,8 p.proc.) oraz jednostek handlu detalicznego z branży tekstylia, odzież, obuwie (o 7,8 p.proc.) i pojazdy samochodowe1 (o 7,6 p.proc.). Mniejszy niż w styczniu odsetek pracowników wykonujących pracę zdalną wystąpił również w sektorze usług, gdzie z uwagi na jego specyfikę, praca zdalna wśród ankietowanych podmiotów wskazywana jest najczęściej. Do wyjątków należy sekcja informacja i komunikacja, gdzie odsetek pracowników wykonujących pracę zdalną wzrósł (o 6,8 p.proc.).
  • Oceny zmiany poziomu zatrudnienia pozostają zbliżone w relacji do poprzedniego miesiąca. Na tym tle wyróżniają się podmioty funkcjonujące w branży zakwaterowanie i gastronomia, gdzie prognozowane jest nadal ograniczenie zatrudnienia, jednak w porównaniu z poprzednim miesiącem mniejsze o 6,1 p.proc. Podobna sytuacja wystąpiła w sektorze budowlanym, wśród podmiotów prowadzących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (ograniczenie zatrudnienia mniejsze o 3,9 p.proc.) oraz wśród jednostek budowlanych o liczbie pracujących do 9 osób (ograniczenie zatrudnienia mniejsze o 2,5 p.proc.).
  • Kolejny miesiąc utrzymuje się spadek wskazań na poważne lub zagrażające stabilności firmy problemy z zatorami płatniczymi. Sytuacja ta odnosi się do większości badanych obszarów gospodarki, w tym szczególnie jednostek przetwórstwa przemysłowego zajmujących się produkcją metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (spadek o 4,4 p.proc.). Na wzrost poważnych lub zagrażających stabilności firmy problemów z zatorami płatniczymi wskazują przede wszystkim jednostki usługowe z sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (wzrost o 8,1 p.proc.) oraz podmioty usługowe o liczbie pracujących do 9 osób (wzrost o 7,5 p.proc.).
  • Mniejszy spadek zamówień od klientów, w porównaniu z poprzednim miesiącem, występuje generalnie we wszystkich obszarach gospodarki. Najbardziej zauważalne jest to w jednostkach usługowych (poprawa o 3,2 p.proc.), w tym szczególnie w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (poprawa o 12,0 p.proc.), a także w jednostkach handlu detalicznego z branży tekstylia, odzież, obuwie (poprawa o 12,5 p.proc.).źródło: GUS1  Obejmuje jednostki należące wg PKD2007 do działu 45 sekcji G, prowadzące działalność z zakresu sprzedaży, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych.tagi: Główny Urząd Statystyczny , GUS , koniunktura , pandemia , COVID-19 ,


Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51