Strict Standards: Non-static method DB::connect() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 28

Strict Standards: Non-static method DB::parseDSN() should not be called statically in /PEAR/DB.php on line 520

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /PEAR/DB.php on line 551

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /PEAR/DB.php on line 557

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 29

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method HTML_QuickForm::registerRule() should not be called statically in /__handel_admin/lib/SoftRequired.php on line 66

Strict Standards: Non-static method HTML_QuickForm_RuleRegistry::singleton() should not be called statically in /PEAR/HTML/QuickForm.php on line 354

Strict Standards: Declaration of HTML_QuickForm_hidden::accept() should be compatible with HTML_QuickForm_element::accept(&$renderer, $required = false, $error = NULL) in /PEAR/HTML/QuickForm/hidden.php on line 34

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /__handel2/config/db.php:28) in /www2.hurtidetal.pl/index.php on line 231
Nowy europejski plan KE na rzecz innowacji

Gospodarka

Nowy europejski plan KE na rzecz innowacji

Wtorek, 12 lipca 2022
Komisja przyjęła Nowy europejski plan na rzecz innowacji, który pozwoli Europie stanąć na czele nowej fali start-upów i innowacji w najbardziej zaawansowanych technologiach. Plan ten ułatwi rozwijanie i wprowadzanie na rynek nowych technologii, które pomogą nam sprostać najpilniejszym wyzwaniom społecznym. Ma on pozwolić Europie odgrywać na arenie światowej wiodącą rolę w dziedzinie innowacji. Chcemy by to właśnie w Europie największe talenty współpracowały z najlepszymi przedsiębiorstwami i by to właśnie tu kwitły innowacje w najbardziej zaawansowanych technologiach, owocując na całym kontynencie przełomowymi innowacyjnymi rozwiązaniami, które będą inspirować resztę świata.
Przodując w dziedzinie innowacji, w szczególności w ramach nowej fali innowacji w najbardziej zaawansowanych technologiach (innowacje typu „deep tech”), wymagających przełomowych badań i rozwoju oraz dużych inwestycji kapitałowych, Europa umocni swoją wiodącą rolę w kształtowaniu transformacji ekologicznej i cyfrowej. Innowacje w zaawansowanych technologiach wzmocnią wiodącą pozycję Europy w dziedzinie technologii i dostarczą innowacyjne rozwiązania, które pozwolą nam sprostać pilnym wyzwaniom społecznym, takim jak zmiana klimatu i zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Innowacje te będą zapewne stymulować rozwój i przynosić korzyści we wszystkich sektorach, od energii ze źródeł odnawialnych po technologie w rolnictwie, od budownictwa po mobilność i zdrowie, co przyczyni się do rozwiązania problemu bezpieczeństwa żywnościowego, zmniejszenia zależności energetycznej, poprawy zdrowia Europejczyków i zwiększenia konkurencyjności naszych gospodarek. Poważne konsekwencje wywołanej przez Rosję wojny sprawiły, że kwestie te stały się jeszcze pilniejsze i doprowadziły do strategicznych zmian w polityce mających na celu zapewnienie dobrobytu i bezpieczeństwa UE.

Wypowiedź Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącej wykonawczej do spraw Europy na miarę ery cyfrowej: Musimy wzmocnić nasze ekosystemy innowacji, aby rozwijać technologie ukierunkowane na człowieka. Nasz nowy plan na rzecz innowacji opiera się na istotnych działaniach w zakresie innowacji przeprowadzonych w ostatnich latach i pomoże nam przyspieszyć transformację cyfrową i ekologiczną. Jest on zakorzeniony w sferach cyfrowej, fizycznej i biologicznej i pozwoli nam lepiej poradzić sobie z pilnymi problemami, takimi jak przerwanie zależności od paliw kopalnych czy zabezpieczenie dostaw żywności w zrównoważony sposób.

Wypowiedź Marii Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży: Nowy europejski plan na rzecz innowacji zapewni innowatorom, start-upom i przedsiębiorstwom scale-up, zajęcie przez ich innowacyjne przedsiębiorstwa pozycji światowych liderów innowacji. Przez ponad rok prowadziliśmy konsultacje z zainteresowanymi stronami, takimi jak liderzy ekosystemów innowacji, start-upy, przedsiębiorstwa typu „jednorożec”, założycielki przedsiębiorstw, kobiety zaangażowane w kapitał wysokiego ryzyka, uniwersytety i przedsiębiorstwa. Razem uczynimy Europę światowym motorem innowacji i start-upów w dziedzinie najbardziej zaawansowanych technologii.

W oparciu o ducha przedsiębiorczości Europejczyków, naszą doskonałość naukową, siłę jednolitego rynku i społeczeństwa demokratyczne, Nowy plan na rzecz innowacji w szczególności:
  • poprawi dostęp europejskich start-upów i przedsiębiorstw scale-up do finansowania, na przykład poprzez mobilizację niewykorzystanych źródeł kapitału prywatnego i uproszczenie zasad notowania na giełdzie;
  • poprawi warunki, by umożliwić innowatorom eksperymentowanie z nowymi pomysłami w piaskownicach regulacyjnych;
  • przyczyni się do stworzenia „regionalnych dolin innowacji”, które wzmocnią i lepiej połączą podmioty działające w dziedzinie innowacji w Europie, w tym w regionach słabiej rozwiniętych;
  • pomoże przyciągnąć i zatrzymać talenty w Europie, na przykład poprzez wyszkolenie 1 mln talentów w dziedzinie najbardziej zaawansowanych technologii, zwiększenie wsparcia dla innowatorek oraz propagowanie innowacji w oparciu o opcje na akcje dla pracowników start-upów;
  • poprawi ramy polityki poprzez jaśniejszą terminologię oraz lepsze wskaźniki i zbiory danych, a także poprzez wsparcie polityczne dla państw członkowskich.
W nowym europejskim planie na rzecz innowacji określono 25 specjalnych działań w ramach pięciu inicjatyw przewodnich:
  • Finansowanie przedsiębiorstw scale-up zachęci inwestorów instytucjonalnych i innych inwestorów prywatnych w Europie do inwestowania w europejskie start-upy w dziedzinie najbardziej zaawansowanych technologii i czerpania korzyści z ich wzrostu.
  • Stymulowanie innowacji poprzez przestrzenie doświadczalne i zamówienia publiczne ułatwi innowacje dzięki lepszym warunkom ramowym, w tym eksperymentalnym podejściom do regulacji (np. piaskownice regulacyjne, poligony doświadczalne, żywe laboratoria i zamówienia publiczne na innowacje).
  • Przyspieszenie i wzmocnienie innowacji w europejskich ekosystemach innowacji w całej UE wesprze tworzenie regionalnych dolin innowacji oraz pomoże państwom członkowskim i regionom przeznaczyć co najmniej 10 mld EUR na konkretne międzyregionalne projekty innowacyjne, w tym w zakresie innowacji w najbardziej zaawansowanych technologiach na potrzeby kluczowych priorytetów UE. Wesprze również państwa członkowskie w promowaniu innowacji we wszystkich regionach poprzez zintegrowane wykorzystanie instrumentów polityki spójności i programu „Horyzont Europa”.
  • Wspieranie, przyciąganie i zatrzymywanie talentów w dziedzinie najbardziej zaawansowanych technologii zapewni rozwój i przepływ podstawowych talentów w tej dziedzinie w UE oraz do UE poprzez szereg inicjatyw, w tym program innowacji dla start-upów i przedsiębiorstw scale-up, unijną pulę talentów mającą na celu wsparcie start-upów i innowacyjnych przedsiębiorstw w znajdowaniu talentów spoza UE, program przedsiębiorczości i przywództwa kobiet oraz pionierską pracę nad opcjami na akcje dla pracowników przedsiębiorstw typu start-up.
  • Udoskonalenie narzędzi kształtowania polityki będzie miało kluczowe znaczenie dla opracowywania i wykorzystywania solidnych i porównywalnych zbiorów danych oraz wspólnych definicji (start-up, scale-up), które mogą stanowić podstawę polityki na wszystkich szczeblach w całej UE, oraz dla zapewnienia lepszej koordynacji polityki na szczeblu europejskim za pośrednictwem forum Europejskiej Rady ds. Innowacji.
Nowy europejski plan na rzecz innowacji opiera się na istotnych pracach, które już wykonano w celu wspierania innowacji w UE, i ma na celu przyspieszenie rozwoju i zwiększenie skali innowacji w całej Unii za pomocą spójnego zestawu działań.Źródło: KE
Fot: AdobeStock
tagi: Komisja Europejska , Unia Europejska , innowacje , zaawansowane technologie , technika , handel , sprzedaż , przemysł spożywczy ,


Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51

Strict Standards: Non-static method DB::isError() should not be called statically in /__handel2/config/db.php on line 51